Gdzie kupić?

Aby zakupić wybrany
produkt skontaktuj
się z nami:
+48 509 970 973

Odwiedź również
nasz sklep online:

Przejdź do sklepu

Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

II Etap

Tytuł Projektu: „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej TOP-SERVIS FH-U S.C.”
Okres realizacji Projektu: 08-04-2021 – 02-10.2023
Całkowita wartość Projektu: 2 601 450.00 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 1 387 500.00 PLN

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA S.C MAŁGORZATA PAWELEC, MARCIN PAWELEC poprzez zastosowanie wzornictwa, jako źródła innowacji.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
RZECZOWE:
– Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, związane z wdrożeniem innowacji
produktowej,
– Zakup usług doradczych, związanych z realizacją strategii wzorniczej;
– Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

FINANSOWE:
– Wzrost przychodów.
– Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.
– Optymalizacja zysku.

INNE:
– Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym.
– Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa.
– Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
– Dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów.
– Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej.